Kosten & Erelonen

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

In veel gevallen zal u beroep kunnen doen op een rechtsbijstandverzekering (bijv. u bent gedagvaard voor de politierechtbank voor een overtreding; u bent slachtoffer van een schadegeval; …). In dat geval betaalt u niets en neemt de rechtsbijstandverzekering de kosten en erelonen van uw advocaat ten laste.

Wij kijken met u na of er een eventuele tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar is.

BEREKENING KOSTEN EN ERELONEN

De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: i) de kosten van de advocaat; ii) de gerechtskosten en uitgaven; iii) het ereloon. Tenzij andersluidende individuele schriftelijke overeenkomst, worden deze als volgt berekend:

Kosten (excl. 21% BTW)

 • Opening dossier: € 60,00
 • Briefwisseling, mails en procedureakten per pagina: € 12,00
 • Kopies en scans per pagina: € 0,40
 • Verplaatsingskosten per kilometer: € 0,50
 • Archiveren dossier: € 40,00
 • Gerechtskosten en uitgaven aan derden (deskundigen etc.): volgens opgave

Ereloon (excl. 21% BTW)

 • Volgens uurloon: tussen € 100,00 en € 175,00
 • Bij de berekening van het uurloon wordt elke prestatie van de advocaat op een zitting, bespreking, expertisebijeenkomst of eender welke vacatie, gerekend voor minstens een half uur.
 • Het ereloon, berekend volgens voormeld uurloontarief, wordt verhoogd tot een bedrag gelijk aan 10% berekend op het van de tegenpartij gerecupereerde bedrag. Deze verhoging wordt berekend op alle bedragen, die door de tegenpartij worden betaald, inclusief intresten en verhogingsbeding.
 • Bij eindafrekening is de advocaat gerechtigd een verhoging/succesfee bovenop voormeld ereloon aan te rekenen, indien zulks gerechtvaardigd is wegens het behaalde resultaat of wegens de aard, complexiteit, omvang, hoogdringendheid of specialiteit van het dossier.
 • Verplaatsingstijd wordt aangerekend aan 50%.

PRO DEO BIJSTAND

In bepaalde dossiers werkt het kantoor pro Deo. U komt hiervoor in aanmerking als uw (gezins-)inkomsten lager zijn dan een wettelijk bepaalde grens of wanneer u tot een wettelijk bepaalde categorie behoort.

Indien u aan de wettelijke voorwaarden kan voldoen, zal het kantoor samen met u een aanvraag aan het Bureau voor Juridische Bijstand richten.