Wettelijke bepalingen

in het kader van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen” in het Wetboek van Economisch Recht (“WER” – in werking op 9 mei 2014).

Naam + beroepstitel

Mr. Bram CLAES is als advocaat ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen (België)

Ondernemingsnummer + ondernemingsactiviteit

KBO: 0812.664.119, niet-handelsonderneming naar privaat recht – activiteit van advocaat

Mr. Claes levert volgende diensten:

  • bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor de rechtbank
  • bijstand en vertegenwoordiging bij buitengerechtelijke geschillen (inclusief arbitrage en geschillencommissies)
  • advies omtrent juridische problemen

BTW nummer

BTW:BE 0812 664 119

Kantoor- en Adresgegevens

Kantooradres: Veststraat 5 bus 1, B-2490 BALEN
T.: + 32 (0) 497/93.89.22
e-mail: info@advo-balen.be

Mr. Claes maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat geen deel uit van enige multidisciplinaire activiteit, noch van multidisciplinaire partnerschappen.

Aansprakelijkheid en verzekering

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is verzekerd via een collectieve polis, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies en is beperkt tot het bedrag van de verzekeringswaarborg die de advocaat geniet. (2.500.000,00 euro per schadegeval – Polis BA Amlin : LXX034899). Voor de franchise en eventueel hogere schade wordt elke aansprakelijkheid afgewezen. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 2.500,00 euro. Afschriften van de genoemde voorwaarden van de verzekeringspolis worden aan de cliënt of de overige belanghebbenden op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

Beroepsregels en gedragscodes

Het beroep van advocaat is onderworpen aan dwingende regels, vervat in het Gerechtelijk Wetboek, en aan de regels van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be) en de Orde van Advocaten Balie Provincie Antwerpen(www.balieantwerpen.be).

Klachten

Bij problemen met de advocaat kan de cliënt zich tevens richten tot:

  • de Stafhouder van de Orde van de Advocaten Balie Provincie Antwerpen, 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/15, info@balieprovincieantwerpen.be of
  • de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), 1000 Brussel, Staatsbladstraat 8,  https://oca.ligeca.be/nl (Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht)