Corona update: huur – opschorting gedwongen uithuiszetting

Ter bestrijding van het coronavirus (COVID 19) heeft de overheid een aantal beperkende maatregelen uitgevaardigd, die ook gevolgen hebben voor de private en sociale huurmarkt.

Een gedwongen uithuiszetting van de huurder kan enkel worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder op basis van een vonnis van de vrederechter. De Vlaamse Regering heeft bij Besluit van 27 maart 2020 echter beslist dat vanwege de beperkende maatregelen de uitvoering van alle gerechtelijke beslissingen waarbij een uithuiszetting werd bevolen vanaf 31 maart 2020 wordt opgeschort.

De tijdelijke opschorting van gerechtelijke uithuiszettingen zal duren t.e.m. de laatste dag van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Actueel zijn er tot 17 juli 2020 geen uithuiszettingen mogelijk. Deze termijn kan eventueel nog verlengd worden, afhankelijk van de evolutie van het coronavirus.

De Vlaamse Minister van Wonen verduidelijkte bij Omzendbrief OMG/W 2020/2 van 7 april 2020 (a) inmiddels welke uithuiszettingen zijn gevat, wat het verbod precies inhoudt en hoelang het verbod duurt:

  • Enkel de uithuiszettingen die voortvloeien uit woninghuurgeschillen (Huurwet 20 februari 1991 en Vlaams Woninghuurdecreet) die werden uitgesproken door de vrederechter – en in beroep door de burgerlijke rechter van de rechtbank van eerste aanleg – worden gevat door het tijdelijk verbod op gerechtelijke uithuiszettingen.

   De Omzendbrief somt een heel aantal uithuiszettingen op die buiten het toepassingsgebied van het tijdelijk verbod vallen (bijv. uithuiszettingen bevolen in het kader van de handelshuurwet, bevolen in het kader van gemeen huurrecht (huur van garages, kantoren, ..), etc. )

  • Het verbod houdt in dat enkel de uitvoering van gerechtelijke beslissingen in het kader van woninghuur, waarin de uithuiszetting werd bevolen, worden opgeschort. M.a.w. enkel de uitvoering van de uithuiszetting wordt opgeschort.

   Let wel dat de vrederechter – en in beroep de burgerlijke rechter van de rechtbank van eerste aanleg – nog steeds de uithuiszetting kunnen uitspreken, maar dat dit tijdelijk niet meer kan worden uitgevoerd.

   De verhuurder kan eveneens nog steeds een nieuwe vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst met uithuiszetting inleiden bij de vrederechter, hoewel nieuwe zaken pas na 19 april 2020 worden ingeleid (met uitzondering van dringende zaken).
  • Het tijdelijke verbod op gerechtelijke uithuiszettingen loopt actueel tot en met 17 juli 2020. Vanaf daags nadien hernemen in principe de normale bepalingen hun volle werking.

De Vlaamse Overheid heeft in een handige bijlage de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus op het huurrecht gebundeld. U vindt de link hieronder. (b)

Bronnen: