NIEUWE WEBSITE VOOR BETALING VERKEERSBOETES

Vanaf 26 oktober 2021 kunnen verkeersovertreders hun verkeersboete, die ze van de politie of van het openbaar ministerie hebben ontvangen, online betalen via de nieuwe website www.justonweb.be/fines.

Voorheen kon de overtreder verkeersboetes betalen via de website www.verkeersboetes.be, waarvan er varianten waren in het Frans, Duits en Engels.

Wie toch nog de oude websites wil gebruik, wordt automatisch doorverwezen naar het nieuwe platform.

De burger of onderneming kan via  het nieuwe online platform zijn/haar boete betalen, zijn/haar betaling nakijken, een ongeldige betaling corrigeren, zijn/haar boete digitaal betwisten, een beroep indienen, een overzicht opvragen van de boetes gelinkt aan zijn rijksregisternummer, een kopie raadplegen van zijn/haar pv of boete en de geschiedenis van zijn/haar dossier raadplegen.

Inloggen kan :

  • via een digitale sleutel (eID, itsme,…) Om als onderneming in te loggen met een digitale sleutel, dienen zij wel eenmalig de rol “verkeersboetes” of “strafrechtelijke overtredingen” aan te maken via Mijn eGov.
  • met het PV-nummer of systeemnummer dat op de boete is terug te vinden.