Brochure “Voorkom uithuiszetting”

De FOD Justitie en het College van hoven en rechtbanken hebben de nieuwe brochure “Voorkom uithuiszetting” gelanceerd.

Een handige brochure voor huurders die in een rechtszaak met een eventuele uithuiszetting betrokken raken.

Hierbij de link naar de brochure: https://justitie.belgium.be/nl/publicaties/voorkom_uithuiszetting

Heeft u als verhuurder of huurder vragen inzake huur, ADVO-BALEN helpt u graag verder.