Verhoogde inkomensgrenzen pro-Deo per 1/9/2021

 

Vanaf 1 september 2021 zijn de inkomensgrenzen gevoelig gestegen (+ 100,00 euro) door indexering. Hierdoor komen meer burgers in aanmerking voor (gedeeltelijk) gratis juridische tweedelijnsbijstand en wordt de toegang tot het recht verbeterd.

Maandelijks netto-gezinsinkomen voor volledig kosteloze juridische bijstand Maandelijks netto-gezinsinkomen voor gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand
Alleenstaanden 1.326 euro tussen 1.326 en 1.617 euro
Alleenstaanden met een persoon ten laste* lager dan 1.617 euro tussen 1.617 en 1.907 euro
Personen die samenwonen met hun echtgenoot of een andere persoon met wie ze een feitelijk gezin vormen* lager dan 1.617 euro tussen 1.617 en 1.907 euro

*+ € 276,91 pp ten laste

ADVO-BALEN werkt in bepaalde materies op pro-Deo basis. Wij bekijken met u of u hiervoor in aanmerking kan komen en doen voor u de aanvraag bij het Bureau voor Juridische Bijstand.