Hoorrecht minderjarigen

De familierechtbank Antwerpen heeft voor haar 3 afdelingen (Antwerpen, Mechelen en Turnhout) video’s gemaakt voor jongeren die gehoord moeten worden door een rechter in het kader van een procedure voor de familierechtbank. Hierin  wordt uitgelegd wat jongeren kunnen verwachten.

U vindt de links naar deze video’ s hier:

Horen minderjarigen door de familierechter (in de afdeling Turnhout) – YouTube 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – YouTube 

Artikel 1004/1 Gerechtelijk Wetboek regelt het hoorrecht van de minderjarige:

  • Minderjarige vanaf twaalf jaar: de minderjarige wordt door de rechter altijd ingelicht over zijn recht om gehoord te worden of om dit te weigeren. Hem wordt een informatieformulier opgestuurd.
  • Minderjarige jonger dan twaalf jaar: de minderjarige krijgt geen informatieformulier toegestuurd. Toch kan hij gehoord worden op zijn verzoek, op dat van de partijen, van het openbaar ministerie of door de rechter ambtshalve. Als de minderjarige er zelf om verzoekt of via het openbaar ministerie dan kan de rechter dit niet weigeren. Gaat het verzoek uit van de partijen dan kan hij dat wel mits motivering.

De rechter zal de minderjarige enkel horen in materies die hem aanbelangen aangaande de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact.

Wenst u meer informatie omtrent het hoorrecht van minderjarigen of een procedure met betrekking tot uw kinderen, ADVO-BALEN helpt u graag verder.