Procesrecht

Betekening moet vanaf 1.01.2023 rechtsmiddelen, termijn en rechtscollege vermelden

Artikel 43 Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat er in een exploot van betekening door de deurwaarder moet vermeld staan, zoals onder meer de dag, maand, jaar en plaats van betekening. N.a.v. een prejudiciële vraag van het Hof van Beroep te Bergen heeft het Grondwettelijk Hof in haar arrest 23/2022 van 10 februari 2022 beslist dat artikel […]

Betekening moet vanaf 1.01.2023 rechtsmiddelen, termijn en rechtscollege vermelden Meer lezen »

Verhoogde inkomensgrenzen pro-Deo per 1/9/2021

  Vanaf 1 september 2021 zijn de inkomensgrenzen gevoelig gestegen (+ 100,00 euro) door indexering. Hierdoor komen meer burgers in aanmerking voor (gedeeltelijk) gratis juridische tweedelijnsbijstand en wordt de toegang tot het recht verbeterd. Maandelijks netto-gezinsinkomen voor volledig kosteloze juridische bijstand Maandelijks netto-gezinsinkomen voor gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand Alleenstaanden 1.326 euro tussen 1.326 en 1.617

Verhoogde inkomensgrenzen pro-Deo per 1/9/2021 Meer lezen »